Çevre

Sıddık Kardeşler

Çevre

Sıddık Kardeşler çevresel etkilerine büyük bir hassasiyet ile yaklaşmakta olup strateji ve yatırımlarını çevresel etkilerini dikkate alarak sistematik bir yaklaşım ile ele almaktadır. Çevre koruma yaklaşımı ve anlayışı tüm çalışanlar tarafından benimsenmektedir. İşletmelerimizde Sürekli iyileştirme ve Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi başarıyla uygulanmaktadır.
 • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak
 • Tüm yasa ve yönetmeliklerine uymak
 • Çevre etkilerini kontrol altına tutmak
 • Çevre boyut etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmek
 • Doğal kaynak kullanımını minimumda tutmak
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak
 • Sosyal sorumluluğu bir kurum kültürü olarak benimsemek
 • Ülkemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesine destek vermek
İşletmelerimizde oluşan atıklarımızın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması ve geçici depolanması sonrasında geri kazanım veya bertaraf amacıyla kontrollü şekilde lisanslı tesislere gönderilmesini içeren atık yönetim sistemimiz başarıyla uygulanmaktadır.
İşletmelerimizde Su ve Atık su yönetimi büyük bir hassasiyetle ele alınmaktadır. Su Yönetim Sistemi su tüketiminin en asgari seviyelerde tutulması ile başlayarak kullanılan suyun en azami oranda geri kazanılarak tekrar kullanımı esasına dayalıdır. Bu yüzden Çelik üretim aşamalarında kullanılan suların arıtma ve soğutma işleminden geçirilerek tekrar kullanılmasıyla proses atık su deşarjı sıfıra düşürülmüştür. Evsel nitelikli atık sularımızı OSB’nin Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatlı altyapısı kullanılarak arıtılmaktadır.

İşletmelerimizdeki emisyon kaynaklarının ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı firmalar tarafından yapılmakta olup tesis bacamızda sürekli emisyon ölçüm cihazı ile emisyon değerleri anlık olarak ölçülebilmekte ve bu değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 saat takip edilebilmektedir.

 • Elektrik enerjisi ve doğal gaz kullanımında tasarruf edilerek Sera gazı salınımlarının azaltılması
 • Atık geri dönüşüm oranlarımızın arttırılması
 • İşletmelerimizde Enerji verimliliği çalışmaları ile doğal kaynak tüketimlerinin azaltılması
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları
 • Yeni üretim teknolojilerinin takibi ve hayata geçirilmesi ile verimlilik artışı sağlanması
 • Eğitim yoluyla bilinç artışı ve farkındalık yaratmak

İşletmelerimizin tamamında Enerji Verimliliği ön planda tutularak yatırımlar yapılmış olup her türlü teknoloji ve yenilik takip edilmektedir. Her birim kendi enerji tüketimleri ile alakalı parametreleri izlemekte ve Enerji Verimliliği adına hedefler koymaktadır.

Çelikhane Fabrika
Dilovası O.S.B. 4.Kısım Ceyhan Caddesi No:13 Dilovası / KOCAELİ Tel: (0 262) 502 05 26

Haddehane Fabrika
Barış Mahallesi Koşuyolu Cd. No:27 Gebze/KOCAELİ Tel: (0 262) 641 45 47

Tanıtım Videosu